Natuurlijk De ruimte!

RECREATIEDAGOPVANG 2019

 

Algemeen

Op de Ruimte is een enthousiast recreatieteam aanwezig. Deze verzorgt activiteiten waar uw kind aan mee kan doen of het nu een beperking heeft of niet. Sommige kinderen hebben om zelfstandig mee te kunnen doen aan de activiteiten extra zorg/toezicht nodig. U als ouders of verzorger (evt. PGB’er) begeleiden dan uw kind tijdens de activiteiten. Het recreatieteam kan eventueel uw kind recreatiedagopvang aanbieden. Ons doel is u als ouders/verzorgers de gelegenheid te geven om de zorg over te dragen aan ons, zodat u lekker kunt ontspannen of activiteiten kan ondernemen op het terrein of daar buiten! En daarnaast zorgen wij ervoor dat uw kind een fantastische tijd heeft met goede begeleiding!


Wij hebben twee ervaren recreatieleiders in dienst, Joan en Janice, die samen met vrijwilligers en stagiaires de recreatie/dagopvang  uitvoeren in de schoolvakanties. Zij maken de  programma’s en begeleiden de vrijwilligers en stagiaires. Uw kinderen zijn bij hun in goede handen, ze maken eventueel als u dat wenst verslagen, zorgen voor goede begeleiders voor uw kind en zorgen er voor dat uw kind een heerlijke tijd heeft!


De vakantieperiodes met recreatie(dagopvang) zijn:

Meivakantie: 26 april tot 5 mei 2019

Hemelvaart: 29 mei tot 2 juni 2019

Pinksteren: 7 juni tot 10 juni 2019

Zomervakantie: 12 juli tot 23 augustus 2019

Zoals waarschijnlijk wel duidelijk zal zijn, kan recreatiedagopvang alleen geboden worden in de bovenstaande vakantieperiodes.


Onze beperkingen

Helaas lukt het ons niet om verpleegkundige zorg te realiseren voor uw kind mocht hij/zij dat nodig hebben. Het tekort aan verpleegkundig personeel en daardoor het feit dat elke verpleegkundige momenteel makkelijk aan de slag kan, zorgt ervoor dat er nauwelijks meer verpleegkundigen zijn die als vrijwilliger of voor een bescheiden vergoeding willen werken. Ook het feit dat wij geen vaste tijden aan kunnen geven wanneer wij ze nodig hebben en daardoor beschikbaarheid een lastig item wordt, maakt het allemaal niet makkelijker.

Dit betekent niet dat wij uw kind met een lichamelijke beperking, die ook verpleegkundige zorg nodig heeft, geen recreatie/dagopvang kunnen bieden.  Wij zullen in dit geval van te voren met u overleggen wat wel mogelijk is en we vragen dan wel van u als ouders/verzorgers om op de camping te blijven, zodat we u kunnen inzetten wanneer uw deskundigheid nodig is.


Ook hebben wij het afgelopen jaar ondervonden dat kinderen die naast dat zij qua verzorging  1 op 1 zorg nodig hebben en/of zeer prikkelgevoelig zijn en/of constant intensief toezicht nodig hebben, zoals weglopen en/ of gedrag laten zien waardoor anderen beschadigd worden, niet binnen de recreatieactiviteiten opgevangen kunnen worden.

Deze kinderen verdienen een persoonlijk begeleider die uit de groep/activiteit kan stappen om zorg op maat te bieden als dat nodig is. Aan kinderen met deze uiteenlopende complexe  problematiek kunnen wij helaas deze specialistische zorg in de recreatiedagopvang niet bieden.

Wel zijn wij in overleg met een andere partij om deze specialistische zorg over te nemen door professionals. Wij weten op dit moment nog niet of dit gerealiseerd kan worden. 

Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit hier vermelden.

Onderstaande tarieven en de beschreven procedure kunnen nog wijzigen, indien wij dit seizoen tot overeenstemming kunnen komen met de externe specialistische zorgaanbieder voor de 1 op 1 begeleiding.

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van deze ontwikkeling en eventueel hier gebruik van willen maken, laat het dan ons weten! 


U kunt natuurlijk ook uw eigen PGB’er inzetten op de camping zodat deze samen met uw kind mee  kan doen aan de recreatieactiviteiten op de camping of gebruik kan maken van de andere voorzieningen op de camping.


Procedure recreatiedagopvang:


Aanmelding

- Ouders melden bij de boeking of op een later tijdstip dat ze gebruik willen maken van de recreatiedagopvang. Uw aanspreekpunt is Lineke de Niet (mede-eigenaar camping). Zij zorgt ervoor dat de recreatieleiders alle benodigde info krijgen en zij zorgt tevens voor de administratieve afhandeling.

- Camping de Ruimte stuurt per mail een info- bijlage aanvraag recreatiedagopvang en een boekingsformulier met daarin een aantal vragen betreffende uw kind welke belangrijk zijn voor de begeleiders om de zorgzwaarte te kunnen inschatten en om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren. 


Financiering

- Vanuit het PGB kunt u zorg inkopen bij ons. Daarvoor dient u een modelzorgovereenkomst van opdracht en een zorgbeschrijving in te vullen. Voor dagopvang heb je een PGB nodig voor de functie Begeleiding Groep. Ook heeft u de gegevens van de opdrachtnemer nodig. (zie hieronder) Deze formulieren stuurt u (beiden ondertekent door ons en uzelf) naar het Zorgkantoor en naar de SVB.

- Ook kunt u uit eigen middelen de recreatiedagopvang bekostigen. Dan hoeft er geen model zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving gestuurd te worden naar het zorgkantoor en de SVB en kunt u dit direct regelen met de opdrachtnemer (de Ruimte). Wel zullen wij u altijd vragen het boekingsformulier in te vullen om zodoende de zorg goed te kunnen organiseren. 

- U krijgt, na de ons geleverde begeleiding, een factuur van ons, welke u kan declareren of zelf kan voldoen.


De kosten 

- Via het begeleidingsschema, welke staat in het boekingsformulier, kunt u berekenen (mocht u  dat zelf niet weten) welke begeleidingszwaarte u kind nodig heeft. Dit betreft 1 op 1, 1 op 2 of 1 op 3. Ook kunt u zelf aangeven dat, ondanks uit het schema komt dat uw kind bijv. 1 op 3 nodig heeft, u graag wilt dat uw kind 1 op 1 begeleiding krijgt binnen de recreatiegroep.  Zoals al eerder beschreven kunnen wij, mocht er 1 op 1 begeleiding uitkomen, niet altijd de zorg bieden die uw kind nodig heeft en zullen wij dat u dan ook aangeven.  


De kosten per uur.

1 op 1 begeleiding uurtarief € 14,50)

1 op 2 begeleiding uurtarief € 13,00) 

1 op 3 begeleiding uurtarief € 11,00)

Wij rekenen geen eigen bijdrage en ook geen dossierkosten.


Boekingsmogelijkheden

Er zijn verschillende opties:

- Optie 1: losse dagdelen:

                                        Ochtend 10.30-13.00 uur = 2,5 uur

                                               of een

                                        Middag  14.00-16.30 uur = 2,5 uur

                                               of een

                                        Avond  19.00-21.00 uur = 2   uur

- Optie 2: een dag bestaande uit 2 dagdelen

Ochtend/Lunch/Middag  10.30-16.30 uur = 6   uur

                                                   of

                                        Middag/Avondeten/Avond  14.00-21.00 uur = 7   uur    

De kosten voor het middag en avondeten voor uw kind en de begeleider samen zijn: 

Lunch €  9,00 en diner € 15,00 


 U kunt ook kiezen om niet van te voren tijd te reserveren. Maar op dat moment zelf. Wel is het dan noodzakelijk om van te voren een zorgovereenkomst met ons te sluiten maar nog geen vaste tijden aan te geven. Het kan natuurlijk dan wel voorkomen dat er die dag geen ruimte is voor dagopvang.

U krijgt altijd achteraf de factuur met de werkelijk geleverde zorguren.

Wij vragen u altijd het boekingsformulier in te vullen en op te sturen zodat wij een indruk krijgen van uw kind, bijzonderheden en de aandachtspunten.


Eigen verantwoordelijkheid 

In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de ouders/deelnemer dat de factuur zo snel mogelijk na de activiteit wordt ingediend bij de SVB. Zij maken vervolgens - wanneer je nog voldoende PGB over hebt - het bedrag over naar ons. Wanneer er onvoldoende budget over is en de SVB niet betaalt, zal de rekening uit eigen middelen betaald moeten worden. Kennismaking recreatieleider

- Bij aankomst op de camping is er gelegenheid om kennis te maken met de dan dienstdoende recreatieleider en kunt u eventueel aanvullende informatie verschaffen zodat iedereen goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. 


Brengen en halen

- Op de dag dat er dagopvang wordt geboden brengt en haalt u zelf uw kind op bij de SPELERIJ  (recreatieruimte) op de afgesproken tijd en kan de begeleider mondeling verslag doen van de dag en eventuele bijzonderheden die voor u van belang zijn melden.Tips, adviezen en overige zaken

- Mochten wij vragen hebben betreffende uw aanvraag dan zullen wij u bellen voor verduidelijking en overleg.

- Ook kunt u ons natuurlijk altijd bellen als er zaken niet duidelijk zijn!


Tot slot

Wij gaan voor kwaliteit en hopen u en uw kind een heerlijke vakantie te kunnen bieden waar iedereen aan zijn trekken kan komen, zich kan vermaken, ontspannen en weer kan opladen voor de komende periode! Recreatiedagopvang kan hier een steentje in bijdragen!

Wij zijn dan ook blij dat we dit ook dit jaar weer kunnen bieden!Januari 2019

Jean & Lineke


Camping De Ruimte - Stobbenweg 23 - 8251 PX Dronten - tel. 0321-316442